מגוון עבודות

 
 

אזורי קריית אונו
יזם: אזורים
קבלן ראשי: אשטרום
מהות הפרויקט: התקנת מערכת מתזים
בשלושה חניונים בשטח כולל של כ-13,000 מ"ר
ושלוש משאבות כיבוי אש עם מנוע דיזל.

  • איש קשר: שמעון הרשפנג – 2324088 - 054 
  • תכנון: סניט הנדסה – 5612341 - 03

בית שהם, נתניה
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

בית ברכה
יזם: עמותת רעות שרות נשים סוציאלי
קבלן ראשי: עמותת רעות
מהות הפרויקט: התקנת מתזים בבית-
אבות
קיים בשטח כולל של כ 8,000 מ"ר.

  • איש קשר: מהנדס יצחק אמינוב – 4050226 - 052 
  • תכנון: שקד מערכות בע"מ


 בית ברכה
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

בית שהם, נתניה
יזם: דמרי הנדסה בע"מ

מהות הפרויקט: התקנת מערכת מתזים במבנה
משרדים בשטח כולל של כ 15,000 מ"ר
ומשאבת כיבוי אש בספיקה של G.P.M. 400
בלחץ P.S.I 75.

  • איש קשר: יאיר דמרי – 5537539 - 050
  • תכנון: נש מהנדסים – 6394163 - 03


 

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מרלו"ג תנובה, פתח תקווה
יזם: תנובה
קבלן ראשי: דנישרא בע"מ

מהות הפרויקט: מחסן לוגיסטי לשיווק מוצרי חלב בשטח כולל של כ 20,000 מ"ר.
במבנה מותקנות 9 מערכות יבשות, מתזים במדפים בשטח של כ- 1,500 מ"ר
ומשאבת כיבוי אש בספיקה של G.P.M 1,250 בלחץ של P.S.I. 165.

  • איש קשר: מפקח עופר פוביצר – 2732745 - 052
  • תכנון: מהנדס יעקב בלינקי – 6095916 - 03

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

שחק נכסים
יזםקבלן: שחק שומרון נכסים בע"מ
קבלן ראשי: דנישרא בע"מ

מהות הפרויקט: מפעל פלסטיקה בשטח כולל של כ 15,000 מ"ר.

  • איש קשר: מהנדס אלי צור – 5660224 - 052
  • תכנון: שקד מערכות בע"מ

שחק נכסים
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

תמה אלון תבור:
יזם: תמה תעשיות פלסטיק

מהות הפרוייקט: מפעל ומחסן פלסטיק באלון תבור בשטח של כ 5,500 מ"ר
כולל משאבת כיבוי אש עם מנוע דיזל בספיקה של 1,500 G.P.M..

  • איש קשר: רפי גלבוע – 3236654 - 052
  • תכנון: דן יחיאלי – 8263433 - 04

תמה אלון תבור
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

גלבוע תעשיות – מגן שאול
יזם: גלבוע תעשיות בע"מ

מהות הפרויקט: מבנה תעשיה בשטח 2,500 מ"ר.

  • איש קשר: מהנדס אלי צור – 5660224 - 052 
  • תכנון: שקד מערכות בע"מ

גלבוע תעשיות – מגן שאול
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

שוק סיטונאי, צריפין
יזם: תנובה
קבלן ראשי: קורם

מהות הפרוייקט: מרכז לוגיסטי לשיווק חקלאי בשטח כולל של כ 16,000 מ"ר.

  • איש קשר: מפקח עופר פוביצר – 2732745 - 052 
  • תכנון: פפיש הנדסה – 6041125 - 03

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

פרטנר, סניפים
יזם: פרטנר בע"מ
קבלן ראשי: דנישרא בע"מ

מהות הפרויקט: מערכות מתזים בסניפי פרטנר בפ"ת, גלילות וצומת בילו.

 
  • תכנון: מהנדס רביד גת – 9246310 - 03

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

בית טפר, תל אביב יפו
יזם: חירון בע"מ, דמרי הנדסה בע"מ
מהות הפרוייקט: פארק תעשיה ועסקים בשטח כולל של כ של כ 25,000 מ"ר
כולל משאבת כיבוי אש עם מנוע דיזל בספיקה של 1,250 G.P.M..

  • איש קשר: ראובן דמרי: 5666668 - 050, 9555138 - 09
  • תכנון: נש מהנדסים – 6394163 - 03

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

קניון הסיטי, אשדוד
יזם: קניון הסיטי

מהות הפרוייקט: התקנת מתזים בשדרת המותגים
בקניון סיטי אשדוד בשטח של כ 3,000 מ"ר.

  • איש קשר: מהנדס יצחק אמינוב – 4050226 - 052 
  • תכנון: ש. נתנאל –9535878 - 03

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר